Talliyrittäjille

Hyvät maastoratsastusmahdollisuudet ovat monelle ratsastajalle merkittävä tekijä tallipaikkaa valittaessa. Osalle se on jopa ratkaiseva tekijä. Talliyrittäjille hyvät maastoreitit ovat siis selkeä myyntivaltti.

Talliyrittäjille: Miksi liittyä?

  • Hyvät maastoilumahdollisuudet on talliyrittäjille merkittävä myyntiargumentti, joka tuo asiakkaita. Hyvät, hoidetut ja luvalliset reitit sitäkin enemmän!
  • Yhdistyksessä mukana oleminen kertoo asiakkaillesi, että tallinne paitsi arvostaa, myös tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia hevosen kanssa harrastamiseen.
  • Saat yhdistyksen tuen & tekijät teille tärkeiden reittien kehittämiseen – ja toteuttamiseen!
  • Yhteistyössä on voimaa! 💪 Yhdessä alueen muiden tallien ja yhdistysten jäsenten kanssa voitte vaikuttaa paitsi ratsastusreittien syntymiseen, myös muihin liiketoimintaanne vaikuttaviin asioihin, kuten esimerkiksi vireillä oleviin maankäyttöhankkeisiin ym.
  • Saat yrityksellesi näkyvyyttä paitsi yhdistyksen jäsenistön, myös muiden maastoratsastuksesta kiinnostuneiden ratsukoiden keskuudessa – jotka voivat olla tulevaisuudessa sinunkin asiakkaitasi!
  • Voit ohjata asiakkaasi yhdistyksen jäseniksi ja hyödyntää yhdistyksen viestintää ja opasmateriaaleja omien asiakkaittesi keskuudessa. Tämä auttaa tallinne ratsukkoja löytämään luvalliset reitit ja tuntemaan niiden säännöt, mikä vähentää ei-toivotuilla alueilla tiettyinä ajankohtina ratsastusta (esim. märät kohdat) ja mahdollistaa siten reittien säilymisen ratsastuskäytössä meille kaikille myös jatkossa. Hyvien ohjeiden ja oppaiden olemassaolo säästää siis ohjeistukseen ja reittien näyttämiseen kuluvaa työaikaasi. Voit lisäksi varmistua, että asiakkaasi eivät tietämättään käyttäydy ei-toivotusti yhteisillä ratsastusreiteillä, mikä saattaisi johtaa pahimmillaan reitin käyttökieltoon.
  • Saat käyttöösi yhdistyksen jäsentalli-merkin, jota voit käyttää esimerkiksi nettisivuillasi, somessa ja muussa viestinnässäsi kertomaan, että tallisi on maastoratsastusmyönteinen ja vastuullisesti mukana alueen yhteisten maastoratsastusreittien kehittämisessä.

Osallistumalla yhdistyksemme toimintaan olet mukana varmistamassa, että asiakkaittesi käytössä on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä verkosto turvallisia, luvallisia ja yhdessä hoidettuja maastoreittejä.

Talliyrittäjille yhteistyössä on voimaa kaksi ihmistä siivoamassa maastoratsastusreittejä metsässä

Jäsentallien tarjoamat lisäpalvelut

Jäsentallit voivat tarjota resurssiensa mukaan yhdistysten jäsenten käyttöön myös maksutonta Traikkuparkkia (= teille voi jättää traikun parkkiin maastoreissun ajaksi), maksullista Ratsuparkkia (= teiltä löytyy karsina ja/tai tarha/laidunpaikka yöpymiseen tai päiväreissun ajaksi, määrittelette itse hinnan). Talliltanne saattaa löytyä myös Maasto-opas, eli vapaaehtoinen aktiivimaastoilija, joka voi lähteä ratsain näyttämään alueenne reittejä yhdistyksen toisaalla asuville ratsukoille. Katso kaikki jäsenedut >

Kaikki lisäpalvelut on tarkoitus varata tallikohtaisesti suoraan jäsentallilta ja hyvissä ajoin etukäteen; tarkoitus ei siis ole, että pihaanne pölähtää porukkaa täysin sopimatta.

Voit itse päättää mitä lisäpalveluita tallinne tarjoaa vai tarjoaako mitään. On ihan ok osallistua yhdistyksen toimintaan vain jäsenmaksun maksamalla ja yhteisiin talkoisiin osallistumalla.

Tuliko mieleen jotain kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Blogikirjoitukset

Seuraa meitä somessa